Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
100-odstotna zaščita kupca
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
PayPal
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Brezplačna vrnitev
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Brezplačna dostava od 0,00 €
Splošni pogoji in informacije za stranke

I. Splošni pogoji

§ 1 Osnovne določbe

(1) Naslednji pogoji veljajo za pogodbe, ki jih sklenete z nami kot ponudnikom prek spletnega mesta ok-living.de družbe (OK Living GmbH & Co. KG.) Če ni drugače dogovorjeno, nasprotujemo vključitvi kakršnih koli vaših lastnih pogojev, ki jih lahko uporabite.

(2) Potrošnik v smislu naslednjih določb je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pravnih poslov deluje v okviru svoje neodvisne poklicne ali gospodarske dejavnosti.

§ 2 Oblikovanje pogodbe

(1) Predmet pogodbe je prodaja blaga .

(2) Že z oddajo posameznega izdelka na našo spletno stran oddamo zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe prek sistema spletne košarice pod pogoji, navedenimi v opisu izdelka. 

(3) Pogodba se sklene prek spletnega sistema nakupovalne košarice, kot sledi:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren so shranjeni v "nakupovalni košarici". Z ustreznim gumbom v navigacijski vrstici lahko kadar koli prikličete "nakupovalno košarico" in v njej opravite spremembe.
Po priklicu strani "Checkout" in vnosu osebnih podatkov ter plačilnih in dostavnih pogojev bodo podatki o naročilu končno prikazani kot pregled naročila.


Če kot način plačila uporabljate sistem takojšnjega plačila (npr. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), boste preusmerjeni na stran s pregledom naročila v naši spletni trgovini ali na spletno stran ponudnika sistema takojšnjega plačila.
Če ste preusmerjeni na ustrezen sistem za takojšnje plačilo, tam ustrezno izberite ali vnesite svoje podatke. Podatki o naročilu bodo prikazani kot pregled naročila na spletnem mestu ponudnika sistema takojšnjega plačila ali ko boste preusmerjeni nazaj v našo spletno trgovino.


Pred oddajo naročila lahko ponovno preverite podatke v pregledu naročila, jih spremenite (tudi prek funkcije "nazaj" v spletnem brskalniku) ali prekličete naročilo.
S pošiljanjem naročila prek ustreznega gumba ("kupi" ali podobna oznaka) izjavljate pravno zavezujoč sprejem ponudbe, s čimer je pogodba sklenjena.

(4) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih za sklenitev pogodbe, sta delno avtomatizirana po elektronski pošti. Zato morate zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejemanje e-poštnih sporočil tehnično zagotovljeno in zlasti, da ga ne preprečujejo filtri SPAM.

§ 3 Pravica do zadržanja, Ohranitev naslova

(1) Pravico do zadržanja lahko uveljavljate le, če gre za zahtevke iz istega pogodbenega razmerja.

(2)  Blago ostane naša last, dokler kupnina ni v celoti plačana.

(3)  Če ste podjetnik, velja še naslednje:

a) Pridržujemo si lastninsko pravico na blagu, dokler niso v celoti poravnani vsi zahtevki, ki izhajajo iz trenutnega poslovnega odnosa. Pred prenosom lastništva rezerviranega blaga zastava ali prenos lastništva z zavarovanjem ni dovoljen.

b) Blago lahko ponovno prodate v okviru običajnega poslovanja. V tem primeru nam že zdaj odstopite vse terjatve v višini zneska na računu, ki vam pripadajo zaradi nadaljnje prodaje, mi pa odstop sprejemamo. Poleg tega ste pooblaščeni za izterjavo terjatve. Vendar si pridržujemo pravico, da terjatev izterjamo sami, če svojih plačilnih obveznosti ne izpolnjujete pravilno.

c) Če se rezervirano blago kombinira in meša, pridobimo solastništvo na novem predmetu v razmerju med fakturirano vrednostjo rezerviranega blaga in drugimi obdelanimi predmeti v času obdelave.

d) Zavezujemo se, da bomo na vašo zahtevo sprostili vrednostne papirje, do katerih smo upravičeni, če unovčljiva vrednost naših vrednostnih papirjev presega zavarovano terjatev za več kot 10 %. Izbira vrednostnih papirjev, ki bodo sproščeni, je v naši pristojnosti.


§ 4 Garancija

(1) Veljajo zakonsko določene pravice iz odgovornosti za napake.

(2) Kot potrošnik morate takoj po dostavi preveriti popolnost, očitne napake in poškodbe pri prevozu ter nas in prevoznika čim prej obvestiti o morebitnih reklamacijah. Če tega ne storite, to ne bo vplivalo na vaše zakonsko določene garancijske zahtevke.

(3) Če ste podjetnik, velja za vas, z odstopanjem od zgornjih garancijskih predpisov, naslednje:

a)  Samo naše lastne specifikacije in proizvajalčev opis izdelka se štejejo za dogovorjene glede kakovosti izdelka, ne pa tudi drugo oglaševanje, javne promocije in izjave proizvajalca.

b)  V primeru napak zagotovimo jamstvo po lastni presoji z odpravo napake ali naknadno dobavo. Če odprava napake ni uspešna, lahko po lastni presoji zahtevate znižanje ali odstopite od pogodbe. Šteje se, da odprava napake ni bila uspešna po drugem neuspešnem poskusu, razen če narava predmeta ali napake ali druge okoliščine kažejo drugače. V primeru popravka nam ni treba kriti povečanih stroškov, ki nastanejo zaradi prevoza blaga v kraj, ki ni kraj izpolnitve, če prevoz ne ustreza predvideni uporabi blaga.

c)  Garancijski rok je eno leto od dobave blaga. Skrajšanje roka se ne uporablja:


- za krivdno povzročeno škodo, ki jo lahko pripišemo nam in ki izhaja iz poškodb življenja, telesa ali zdravja, ter za drugo škodo, povzročeno namerno ali iz hude malomarnosti;
- če smo goljufivo prikrili napako ali če smo prevzeli jamstvo za kakovost izdelka;
- v primeru predmetov, ki so bili uporabljeni v stavbi v skladu z njihovo običajno uporabo in so povzročili njeno pomanjkljivost;
- v primeru zakonskih regresnih pravic, ki jih imate do nas v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz napak.

§ 5 Izbira prava, kraj izpolnitve, pristojnost

(1)  Uporablja se nemško pravo. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zaradi tega ni ukinjeno varstvo, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče (načelo ugodnosti).

(2)  Kraj opravljanja vseh storitev, ki izhajajo iz poslovnih odnosov z nami, in kraj sodne pristojnosti je naš sedež, če niste potrošnik, temveč trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava. Enako velja, če nimate splošne pristojnosti v Nemčiji ali EU ali če vaše prebivališče ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano. To ne vpliva na pravico do vložitve tožbe pri sodišču v drugem zakonsko določenem kraju pristojnosti.

(3)  Določbe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se izrecno ne uporabljajo.

II. Informacije za stranke

1. Identiteta prodajalca

OK Living GmbH & Co. KG
Upstallstraße 13
14772 Brandenburg
Nemčija

E-pošta: info@ok-living.deAlternativno reševanje sporov:
Evropska komisija zagotavlja platformo za izvensodno spletno reševanje sporov (platforma ODR), ki je na voljo na https://ec.europa.eu/odr.


Pripravljeni smo sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniškimi arbitražnimi komisijami.

2. Informacije o sklenitvi pogodbe

Tehnični koraki za sklenitev pogodbe, sama sklenitev pogodbe in možnosti popravkov se izvajajo v skladu s pravili "Sklenitev pogodbe" naših splošnih pogojev (del I.).

3. Jezik pogodbe, shranjevanje besedila pogodbe

3.1. Pogodbeni jezik je nemščina .

3.2. Celotnega besedila pogodbe ne shranjujemo. Pred pošiljanjem naročila prek sistema spletne nakupovalne košarice  pogodbene podatke lahko natisnete ali shranite v elektronski obliki z uporabo funkcije tiskanja v brskalniku. Po prejemu naročila vam bomo podatke o naročilu, zakonsko zahtevane informacije za pogodbe na daljavo in splošne pogoje poslovanja ponovno poslali po elektronski pošti.

4. Bistvene značilnosti blaga ali storitev

Bistvene značilnosti blaga in/ali storitev so navedene v ustrezni ponudbi.

5. Cene in načini plačila

5.1. Cene, navedene v posameznih ponudbah, in stroški pošiljanja predstavljajo skupne cene. Vključujejo vse sestavine cene, vključno z vsemi veljavnimi davki.

5.2. Stroški pošiljanja niso vključeni v nakupno ceno; lahko jih prikličete z ustrezno označenim gumbom na našem spletnem mestu ali v ustrezni ponudbi; med postopkom naročanja so prikazani ločeno in jih dodatno krijete vi, razen če je bila dogovorjena brezplačna dostava.

5.3. Načini plačila, ki so vam na voljo so prikazani pod ustrezno označenim gumbom na našem spletnem mestu ali v ustrezni ponudbi.

5.4. Če v posameznih načinih plačila ni določeno drugače, plačilni zahtevki, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, zapadejo v plačilo takoj.

6. Pogoji dostave

6.1. Pogoje dobave, datum dobave in morebitne obstoječe omejitve dobave najdete pod ustrezno označenim gumbom na naši spletni strani ali v ustrezni ponudbi.

6.2. Če ste potrošnik, je zakonsko urejeno, da tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega predmeta med prevozom preide na vas šele z izročitvijo blaga, ne glede na to, ali je pošiljka zavarovana ali ne. To ne velja, če ste samostojno naročili prevozno podjetje, ki ga ni imenoval podjetnik, ali osebo, ki je bila drugače določena za izvedbo prevoza.

Če ste podjetnik, sta dostava in pošiljanje na vašo odgovornost.

7. Zakonska odgovornost za napake

Odgovornost za napake ureja določba "Garancija" v naših splošnih pogojih (del I).

Te splošne pogoje in informacije za stranke so pripravili pravniki zveze Händlerbund, ki so specializirani za pravo IT, in jih stalno preverjajo glede skladnosti s predpisi. Družba Händlerbund Management AG jamči za pravno varnost besedil in je odgovorna v primeru opozoril. Več informacij o tem najdete na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

zadnja posodobitev: 27.10.2020


Zadovoljstvo strank
Zelo dobro
4.59 / 5.00
iz 70557 ocen